Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Toskánská Pisa je známá díky své Šikmé věži na náměstí Zázraků
Pisa
ÚVOD    ZÁKLADNÍ ÚDAJE    MĚSTA    REGIONY    LETOVISKA    DOPRAVA    FOTOGALERIE    ZÁJEZDY
_________________________________________________________________________________________________________
PISA je dalším z měst Itálie, která stojí za návštěvu. Leží v regionu Toskánsko stejně jako Florencie a společnou mají i řeku Arno, která protéká centrem města a je lemována renesančními domy na nábřeží. Nejznámějším místem v Pise je ale bezesporu náměstí Zázraků s proslulou Šikmou věží, katedrálou a baptisteriem. Ve středověku byla také významným přístavem a soupeřem Janova a Benátek.

Náměstí zázraků v Pise s 55 metrů vysokou Šikmou věží a dómemPisa byla založena pravděpodobně už ve 13. století př.n.l. Řeky během Velké řecké kolonizace. Poté byla pod etruskou a římskou vládou, kdy se stala důležitým přístavem s dohledem na obchod ve Středomoří. Její poloha při ústí řeky Arno do Středozemního moře k jejímu významu jako velkého římského přístavu byla přímo předurčena. Ve středověku se Pisa stala významnou námořní republikou a také konkurentem přístavů Janov a Benátky.
Ve 12. a 13. století ovládala ostrovy Sardinii, Korsiku a pobřeží Ligurského moře ve střední Itálii. V roce 1284 Pisa prohrála v námořní bitvě s Janovem. Postupně její význam jako přístavu začal upadat, jednak kvůli porážce, ale také protože přístav zanášely písky a usazeniny přinášené řekou z vnitrozemí, až úplně zmizel a dnes je mořské pobřeží od centra Pisy vzdáleno víc jak deset kilometrů. 
V roce 1405 se Pisa dostala pod nadvládu Medicejských z Florencie. Byla obnovena univerzita (1343), původně založená dle některých pramenů už v 11. století, která se dodnes těší velkému množství studentů (52 000 studentů studujících na dvaceti katedrách). Významným rodákem Pisy v 16. století byl astronom, fyzik, filozof a vědec Galielo Galilei. Ten byl také studentem univerzity v Pise a později zde přednášel.
V dnešní době je Pisa hlavně turistickým a univerzitním centrem. Ročně sem zavítají tisíce turistů z celého světa. Centrum Pisy bylo v roce 1987 zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

PAMÁTKY PISY

Vrchol Šikmé věže v Pise je vychýlen asi o 4 metryPokud do Pisy dorazíte, určitě bude vaším cílem Náměstí zázraků (Piazza dei Miracoli, též Piazza del Duomo). Na něm najdete tři nejslavnější památky tohoto toskánského města.
Šikmá věž v Pise (Torre pendente) se začala budovat v roce 1173 a ambicí Pisanů bylo postavit nejvyšší věž na světě. Ale už po několika letech stavby (1185) s dokončenými třemi poschodími se zvonice začala naklánět a stavba věže byla přerušena. V roce 1270 se ve stavbě po zpevnění základů pokračovalo a do roku 1350 bylo vybudováno šest pater, tak jak známe věž dnes. Původně měla být mnohem vyšší, ale architekti na stavbu rezignovali a zakončili ji zvony v sedmém patře předčasně.
Stavitelé se během výstavby snažili srovnat mramorovou věž tím, že ji stavěli mírně na druhou stranu, než kam byl její náklon, aby se změnilo těžiště. Tento pokus vyšel a zvonice se v dalších letech nakláněla mnohem pomaleji. Z toho důvodu má šikmá věž v Pise tvar mírně do oblouku.
Až do 18. století stavba vydržela bez většího náklonu, ale poté se opět na nepevném podloží začala propadat, až došlo ve 20. století k jejímu vychýlení o 4,5 metru. Proto byla roku 1990 uzavřena pro veřejnost a začalo se bojovat o její záchranu. K základům byla připevněna několik tisíc tun vážící protiváha a silná ocelová lana, zajišťující stabilitu. Náklon se tím změnšil asi o 44 cm. O to, aby byla věž napřímena nikdo zájem nemá, protože by se tak ztratila tato zajímavost Pisy.
Šikmá věž je znovu otevřena pro veřejnost od roku 2001. Vstup na ni stojí 18€ (2013). Návštěvníci mohou vystoupat až na její vrchol v 56 metrech se zvony, který je v sedmém patře a nachází se na něm sedm zvonů o váze 120 - 2600 kg. Zvony kampanily pocházejí z 12. až 18. století. Těm návštěvníkům, kteří vystoupají až na vrchol románské zvonice se naskytne výhled na celé toskánské město typické červenými střechami. Za městem směrem na západ mohou v dálce asi desíti kilometrů spatřit i Středozemní moře, které ve středověku bylo jen kousek od centra města a vyplouvaly na něj lodě do celého Středomoří.
Dalšími památkami na Piazza dei Miracoli jsou dóm - pětilodní románská bazilika obrovských rozměrů - z let 1063-1118 a baptisterium (velká křestní kaple), která se začala stavět v roce 1152, prostřední gotická část pochází z let 1250-1294 a kopule baptisteria byla dokončena v roce 1358. Severní stranu náměstí tvoří hřbitov Camposanto Monumentale.
Celkový pohled na tři monumenty Piazza dei Miracoli - baptisterium, katedrála, šikmá věž
Pokud zavítáte do Pisy, určitě se neprocházejte jen kolem šikmé věže. I v dalších částech města najdete zajímavosti, které můžete navštívit. Jedná se třeba o nedalekou botanickou zahradu, která je nejstarší botanickou zahradou na světě (založena už v roce 1544), dále ulice centra města s některými významnými budovami a kostely jako jsou třeba palác Palazzo dei Cavalieri a kostel Santo Stefano dei Cavalieri, které leží na náměstí Piazza dei Cavalieri. Zajímavostí je množství podloubí s restauracemi, kavárnami a luxusními obchody, na které můžete po městě narazit. V některých historických budovách sídlí jednotlivé fakulty univerzity v Pise. Pokud budete přecházet přes řeku Arno, určitě si povšimnete domů postavených v renesančním slohu, které lemují prakticky celé nábřeží. typické pro ně jsou široké podhledy, které stíní ostré italské slunce. Kolem historické části města jsou zčásti dochované městské hradby s branami (jedna část je právě kolem Náměstí zázraků v těsné blízkosti Šikmé věže.

Na projití centra města vám bude stačit několik hodin. Pokud se ale budete chtít 
vyšplhat na šikmou věž nebo se podívat do interiérů některých památek v Pise, počítejte zejména v letní sezóně s dlouhými frontami před vstupem, který tak může zabrat i několik hodin. Výhodné je zakoupit vstupenku do více památek najednou než jen na jednu památku. Ceny jsou pak nižší, než kdybyste vstupenky kupovali jednotlivě. Návštěvu Pisy můžete spojit s Florencií nebo se sem z Florencie alespoň vydat. Pisa a Florencie mají dobré vlakové spojení po celý den. Více informací o vlakových spojích a cenách jízdenek zjistíte na stránkách státního dopravce Trenitalia. Jízda osobním vlakem (Regionale nebo Regionale Veloce) trvá od 50 minut do 1,5hod. Jízdné je 7,90€ v jednom směru (2013).