Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Kupecké Benátky jsou městem paláců, kanálů, masek a karnevalového veselí
Benátky
ÚVOD    ZÁKLADNÍ ÚDAJE    MĚSTA    REGIONY    LETOVISKA    DOPRAVA    FOTOGALERIE    ZÁJEZDY
_________________________________________________________________________________________________________
Romantické Benátky jsou městem plným ostrůvků, kanálů s gondolami, paláců, kostelů, úzkých uliček, karnevalového veselí a masek. Benátky byly založeny na mělké laguně a jejich dnešní podoba vznikala během staletí, kdy byly Benátky jednou z nejbohatších a nejsilnějších mocností ve Středomoří. Ve své největší slávě ovládaly obchod mezi Evropou a Orientem. Poznejte krásy Benátek jako je náměstí sv. Marka, Dóžecí palác, Canal Grande, Ponte Rialto. Vydejte se sem na karneval nebo filmový festival. Přečtěte si o tom, že i vlakem se dá do Benátek rychle a levně cestovat. Zpáteční jízdné z Brna může být jen za 2100,-Kč za osobu.

Pohled na nábřeží a kostel Santa Maria della Salute od náměstí sv. MarkaItalské Benátky (it. Venezia) jsou jedním z nejnavštěvovanějších měst světa. Ročně do Benátek zavítá asi 12 miliónů turistů. Město je hlavním městem regionu Veneto (Benátsko) a bylo založeno pravděpodobně už v 5. století illyrskými kmeny Venetů. V 11.století Benátky získávaly na vlivu a stávaly se obchodní velmocí Středmoří. Začátkem století patnáctého Benátky udržovaly obchodní vztahy od Anglie až po Egypt. V této době v Benátkách žilo kolem sto tisíc obyvatel.
S objevením Ameriky roku 1492 a s novými zámořskými objevy Portugalců, Angličanů a Nizozemců začaly Benátky trochu ztrácet na významu. Nicméně právě v 15. století se budovaly nejslavnější benátské paláce, zejména v gotickém slohu. Tato doba je také spojena s výrobou drahých textilií z orientálního hedvábí, šperků a foukaného skla na ostrově Murano, které byly významnými vývozními artikly a sklo se vyváží z Benátek až do současnoti. Je to také doba rozkětu umění - sochařství, malířství i literatury.
S rozkvětem Janova a zájmem cizích mocností ovládnout Benátskou republiku byl v 16.století význam Benátek oslabován. V roce 1559 ovládli Itálii Španělé, i tak ale měly Benátky v čele s dóžetem trvale nezávislost, kterou si udržely až do konce 18. století, kdy byly připojeny k Rakousko-Uhersku (Napoleon jim je přenechal výměnou za oblast kolem Milána). V roce 1866 se staly součástí Italského království. V roce 1987 byly celé Benátky zapsány na seznam UNESCO.
Dnes Benátky žijí hlavně z cestovního ruchu. Kulturní akce jako je Benátský karneval, Mezinárodní filmový festival nebo Biennale přináší městu velké množství turistů. Každoročně jsou Benátky zaplavovány, protože leží opravdu nízko a tak v obdobé záplav je třeba na náměstí sv. Marka kolem půl metru vody. Pravých Benátčanů žije v ostrovních Benátkách kolem sto tisíc, zbytek žije na okrajích laguny, třeba v Mestre, což je nová část města na pevnině. I s těmito částmi mají Benátky asi 350 000 obyvatel.
Benátky se rozkládají na 118 ostrovech Benátské laguny. Propojuje je asi 400 mostů. Největším kanálem v Benátkách je Canal Grande (Velký kanál), přes který vede pouhých pět mostů. Dva z nich se nacházejí v blízkosti kusého vlakového nádraží Venezia Santa Lucia, následuje nejhezčí benátský most Ponte Rialto v centru města a poslední dva mosty před ústím kanálu do laguny.

Nejhezčí most přes Canal Grande - Ponte Rialto

Krásné zákoutí malého kanálu s mostky, gondolami a typickým benátským domemPAMÁTKY A ZAJÍMAVOSTI BENÁTEK

Dnes můžeme v Benátkách obdivovat velké množství paláců, kostelů, kanálů a nejrůznějších zákoutí, které mají jedinečnou atmosféru, která neexistuje nikde jinde na světě, ačkoliv se Benátkám přezdívá i u několika dalších světových měst. Ačkoliv se nemusí zdát jednoduché zorientovat se ve více jak stovce benátských ostrovů, stovkách uliček a kanálů, turistům napomáhají k orientaci jednoduché cedule směřované ke všem hlavním bodům v Benátkách. Všude tak uvidíte směrovky na nádraží (Ferrovia), náměstí sv. Marka (S.Marco), most Rialto (Ponte Rialto) a další místa. Ztratit se tedy můžete, ale vždy dojdete tam, kde už se zorientujete.
S Benátkami je spojeno jméno sv. Marka, který dle tradičního výkladu zemřel mučednickou smrtí vláčen na poušti v Egyptě. V roce 828 byly jeho ostatky převezeny do Benátek a nad nimi vystavěna bazilika. Sv. Marek se tak stal patronem Benátek a jejich ochráncem. Město měl chránit a hlasem lva upozornit na nebezpečí, které by Benátkám hrozilo, proto je lev symbolem Benátek, který najdeme na mnoha místech ve městě.

Náměstí
sv. Marka (Piazza San Marco) je místem hlavního dění v Benátkách. Jedná se o největší benátské náměstí, kde je soustředěno všechno důležité.
Náměstí je obklopeno několikapatrovými budovami s arkádami (Staré a Nové Prokurácie Procuratie Vecchie, Procuratie Nuove), dole se nacházejí luxusní obchody, restaurace a kavárny, jejichž venkovní posezení jsou umístěny přímo na náměstí sv. Marka. V horních patrech jsou pak muzea, galerie a další zajímavosti. Na jižní straně náměstí k laguně stojí dva vysoké sloupy. Na jednom z nich je socha okřídleného lva, symbolu Benátek, vážící tři tuny. Na druhém sloupu je sv, Teodor s drakem. Oba sloupy pocházejí z 12. století a jsou na místě bývalého popraviště, proto mezi nimi Benátčané údajně nikdy neprocházejí. Odtud se naskýtá krásný pohled na lagunu, protější ostrov
San Giorgio Maggiore se stejnojmenným kostelem, jehož architektem byl Andrea Palladio, známý benátský stavitel. Západním směrem leží na druhém břehu Velkého kanálu kostel Santa Maria della Salute.
Hlavní benátské náměstí Piazza San Marco s bazilikou sv. Marka a zvonicí vysokou 99 metrů
Bazilika sv. Marka (Basilica di San Marco) leží na východní straně náměstí sv. Marka. Bazilika se začala budovat v 11. století, předcházely jí však dva menší kostelíky. Stavba byla dokončena roku 1094, s výzdobou se pokračovalo až do 15. století. Bazilika je směsicí západního a východního stylu, má tvar řeckého kříže, její západní průčelí tvoří pět vstupních portálů, nad nimiž je sousoší se čtyřmi koňmi dovezenými z Konstantinopole (= Cařihrad, Istanbul). Vstup do kostela je zdarma, zpoplatněny jsou některé části uvnitř - pokladnice a vyhlídkový ochoz.

Dóžecí palác na náměstí sv. Marka je příkladem benátského gotického paláce. Za samostantosti Benátek zde sídlil benátský vládce, tj. dóžeDóžecí palác
(Palazzo Ducale) navazuje přímo na baziliku sv. Marka. Palác původně vznikl v 9. století jako pevnost, ale později byl přebudován do dnešní podoby jako rezprezentační sídlo dóžete, tedy vládce v Benátské republice. Dnešní podoba skvostného paláce pochází ze 14.-16. století. Budova je obložena bílým, šedým a červeným mramorem a jedná se o příklad benátského gotického stylu paláců. Nádvoří paláce je renesanční. V interiérech paláce, které jsou turistům zpoplatněné, nalezneme zbrojnici, reprezentační a jednací sály benátského senátu a rady starších, knihovnu Marciana se vzácnými rukopisy, nebo apartmány samotného dóžete. Těch se ve vládě za samostatnosti Benátek vystřídala stovka.
Roku 1602 byl z Dóžecího paláce vybudován propojovací most do sousední vežnice, která do té doby byla umístěna právě v Dóžecím paláci. Malý krytý most mezi palácem a věznicí nese jméno Most vzdechů (Ponte dei Sospiri), jelikož to bylo naposled, co odsouzení mohli spatřit Benátky a moře před tím, než byli uvedeni do cely.
Benátské vězení má spojitost i s českými zeměmi, jelikož na zámku v Duchcově, který patřil Valdštejnům, působil jako knihovník Giacomo Giovanni di Casanova (1725-1798), známý benátský spisovatel a svůdce objevující se v literatuře i filmu dodnes, který ve své knize "Můj útěk z olověných komor benátských" popisuje vlastní příběh, jak z cely benátské věznice uprchl. Tato kniha vyšla v Praze roku 1788.

Zvonice
sv. Marka (Campanile di San Marco) je dominantou náměstí sv. Marka, která se vypíná do výšky 99 metrů a je tak nepřehlédnutelnou dominantou celého města. Původní zvonice z let 1511-1514 se v roce 1902 zřítila při stavbě výtahu, dnešní byla znovu postavena roku 1912. Na zvonici se nachází celkem pět zvonů, z její vyhlídky dostupné výtahem lze obdivovat celé Benátky a benátskou lagunu.

Ponte Rialto
je nejstarší a také nejhezčí z pěti mostů vedoucí přes Canal Grande v centru Benátek. Jeho zajímavostí je, že jsou na něm umístěny po obou stranách obchody. Z mostu lze pozorovat čilý ruch na největší dopravní benátské tepně, Velkém kanálu. Každou chvíli po něm projíždějí vaporetta, které nahrazují městskou hromadnou dopravu. Samozřejmě, že i zde uvidíte klasické gondoly vedené gondoliéry v typickém námořnickém oblečení. Sem tam po kanálech projíždějí také policisté nebo hasiči, což je pro Benátky jedinečné. Gondoly jsou součástí Benátek už od 11. století a za tu dobu se moc nezměnily. Jediným nařízením upravujícím podobu gondol byla vyhláška z roku 1562, která přikazuje černou barvu všem gondolám v Benátkách, aby nebyly viditelné majetkové rozdíly jejich vlastníků.
Gondola s ostrovem San Giorgio Maggiore z náměstí sv. Marka
Vždy v září se v Benátkách koná velká regata plavidel, která se pluje po Canalu Grande. Abyste mohli obdivovat benátské paláce, musíte se vydat na plavbu lodí, jejich fasády ke Canalu Grande jsou totiž vskutku impozantní. Mezi nejvýznamnější paláce patří Ca d´Oro, Ca Foscari, Ca Rezzonico a další. Paláce si nechávaly v minulosti budovat majetné kupecké rodiny Benátek.

V blízkosti hlavních Benátek leží několik ostrovů, ať už je to San Giorgio Maggiore, Giudecca nebo vzdálenější, ale slavné ostrovy Murano a Burano, místa kde vzniká pravé benátské foukané sklo, které je vývozním artiklem už po několik staletí. Kromě skleněných výrobků najdete ve všech výlohách benátských obchodů také karnevalové masky. Ty se používají při Benátském karnevalu, který se vždy koná v zimních měsících. Ten aktuální připadá na 15.2.-4.3.2014. Zažít jedinečnou atmosféru karnevalového veselí a bohatého kulturního programu v celých Benátkách můžete zažít, pokud si třeba koupiíte zájezd přes tyto stránky ve spolupráci s cestovní agenturou Invia.cz.

Benátky jsou spojeny také s řadou osobností nebo jejich děl. Atmosférou Benátek se nechal inspirovat třeba slavný italský dramatik a benátský rodák Carlo Goldoni, autor známých děl Poprask na laguně, Sluha dvou pánů , dále Giacomo Casanova, který napsal o svém útěku z benátského vězení, renesanční malíři Tizián, Tintoretto nebo Paolo Veronese, či herec Terenc Hill.
Jedním z nejznámějších benátských rodáků byl také cestovatel Marco Polo. Ten se v Benátkách narodil roku 1254 a se svým otcem cestoval až do čínského Pekingu, kde strávil sedmnáct let. Ve službách čínského císaře procestoval mnoho tamních provincií. Kupeckými Benátkami se inspiroval i největší literát všech dob, William Shakespeare, který do Benátek situoval své dílo Kupec benátský . Shakespeara inspirovala další italská města jako Verona, kam situoval své další dílo, Romeo a Julie. I dnes Benátky inspirují řadu umělců, fotografů, filmových režisérů. Jen si vzpomeňte, kolik filmů z Benátek jste viděli. Já z vlastní zkušenosti zase můžu říct, že tolik nočních fotografů jsem nikde jinde než v Benátkách neviděl...
Benátky jsou krásné nejen ve dne, ale i v noci - Canal Grande

VLAKEM DO BENÁTEK

Dnes existuje několik možností, jak se do Benátek dostat. Samozřejmě lze využít letecké a silniční dopravy. Mnozí z nás mají dojem, že železniční doprava vyjde nejpomaleji a zároveň nejdráž. To ale nemusí být vždycky pravda, proto chci ukázat na možnosti spojení vlakem do Benátek z České republiky. Vlakem se dá do Benátek dostat z České republiky rychle i levně. Sice už není přímé spojení Prahy a Benátek bez přestupu jako v minulosti, ale postačí přestoupit ve Vídni nebo třeba v Linci, podle toho kam z našeho území dojedeme a co je výhodnější. Z Vídně do Benátek totiž jezdí denně přímý noční vlak, od změny jízdního řádu přibyde také denní přímé spojení Vídně s Benátkami, které v minulosti bylo, ale pak bylo zrušeno a od 15.12.2013 je obnoveno.

Benátky mají dvě velká vlaková nádraží: Venezia Santa Lucia, které je kusé, končí na ostrově, tedy v historických Benátkách, pak nádraží Venezia Mestre, které je ještě na pevnině, v nové části Benátek, kde ale kanály, paláce ani gondoly rozhodně nenajdete. Takže pokud chcete jet do Benátek, určitě na nádraží Santa Lucia. Z Mestre sem vlaky jezdí neustále od brzkého rána až do nočních hodin, jízdní doba je po mostě přes lagunu asi 10 minut.
S přestupem je možné dostat se z Vídně do Benátek přes den i dnes.
V tom případě pojedete vlakem z Vídně do Klagenfurtu nebo Villachu, odkud jedou autobusy Rakouských spolkových drah ÖBB InterCityBus do Benátek.

Přímá spojení z Vídně do Benátek a zpět:
  • Denní spoj Vídně a Benátek v přechodové stanici A/I Tarvisio Boscoverde v roce 2007Wien Westbahnhof 20:48 (20:56) - Venezia Santa Lucia 8:33 (8:25) EN 237 (EN 944) - časy v závorkách platí od 15.12.2013, jede přes Linz (odjezd 22:40)
  • Wien Meidling 19:30 - Venezia Mestre 2:56 EN 235 (Wien - Roma)
  • Wien Meidling 6:30 - Venezia Santa Lucia 14:05 IC 31 - jede od 15.12.2013
  • Venezia Santa Lucia 20:57 (20:57) - Wien Westbahnhof 8:08 (8:10) EN 236 - jede přes Linz (příjezd v 6:24)
  • Venezia Mestre 1:30 - Wien Meidling 8:33 EN 234 (Roma - Wien)
  • Venezia Santa Lucia 15:59 - Wien Meidling 23:27 EC 30 - jede od 15.12.2013
Pro veškerá tato spojení lze zakoupit jízdenky přes internet jako jízdenku SparSchiene Italien na stránkách Rakouských spolkových drah (ÖBB). Pokud by měly ÖBB levné jízdenky vyprodány, lze se podívat i na stránky Italských státních drah (Trenitalia), které mají stejnou cenovou nabídku jako ÖBB pod názvem FS Smart. Při včasném nákupu je lze pořídit už za 29€ (cca 800,-Kč) za místo k sezení ve voze druhé třídy a jedním směrem. Lehátka a lůžka jsou dražší.
Jízdenku do Vídně nebo třeba do Linze pro cestující z Čech lze zakoupit na stránkách e-Shopu Českých drah (ČD), nebo na mezinárodních pokladnách ČD. Jízdenka Brno - Vídeň stojí 247,-Kč, Praha - Vídeň 521,-Kč, Praha - Linz 521,-Kč.
Zpáteční jízdenka Wien Spezial platná 4 dny, kterou lze zakoupit pouze na mezinárodní pokladně ČD, stojí z Brna 36,40€ bez IN-karty, 17€ s IN-kartou s aplikací RailPlus, z Břeclavi 28,40€ (bez IN-karty) a 11€ (IN-karta s aplikací RailPlus). S IN-kartou s aplikací RailPlus tak lze dost ušetřit. Navíc pokud by váš výlet do Benátek zabral celkem 4 dny, pak byste docílili ještě nižší ceny. Více o jízdence Wien Spezial na stránkách Českých drah.

Celkově tak může například cesta vlakem z Brna do Benátek a zpět jednu osobu vyjít na asi 2100,-Kč.
Stačí nakoupit v předstihu a ani cestování vlakem pak nevychází draho. U letenek to tak dělá spousta lidí, tak proč nenakupovat předem i u vlakových jízdenek...?
Noční vlak EN 236 Vienna-Venezia-Express před odjezdem z Benátek za krásného západu slunce v roce 2012