Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Cestování po Itálii

Řím je historickým městem

ZÁKLADNÍ INFORMACE      HISTORIE ŘÍMA      PAMÁTKY ŘÍMA     DOPRAVA      ZÁJEZDY DO ŘÍMA      PRAKTICKÉ INFORMACE    


HOME Cestování po Itálii

PAMÁTKY A TURISTICKÉ CÍLE ŘÍMA

Koloseum při západu slunce je fantastickým záběremPamátky a turistické cíle Říma

Řím má velké množství památek, které sem v každou roční dobu lákají množství turistů, obdivovatelů umění nebo fotografů. Nejstarší z nich zde stojí už dva tisíce let a i přes tak dlouhou dobu nás udivují a vzhlížíme k nim s obdivem. Nejčastěji míříme k památkám starověkého Říma, tedy ke Koloseu a na Forum Romanum, ale i novější epochy jako renesance či baroko přinesly zajímavé stavby a změnily tvář města, které spojuje staré s moderním. 

Uvedené památky na této stránce jsou tím hlavním, co můžeme v Římě spatřit. Památky jsou uvedeny tak, jak byste je mohli projít. Na konci jsou uvedeny další zajímavosti jen zběžně a nahodile, bez žádného návrhu trasy. Pokud byste chtěli do všech z nich zavítat, počítejte s několikadenní návštěvou města na sedmi pahorcích.Do některých římských památek je nutné platit vstupné a vyčkat frontu před vstupem, jiné jsou zdarma nebo alespoň poskytují slevy na vstupném pro studenty, seniory nebo rodiny.

Koloseum už v Římě stojí skoro 2000 letKOLOSEUM (Colosseo) je asi tím největším turistickým lákadlem Říma. S jeho stavbou se začalo už v roce 70 za císaře Vespasiana, dokončeno bylo po deseti letech, kdy už vládl jeho syn Titus. Tento amfiteátr pojal až 50 000 diváků a po jeho slavnostním otevření probíhaly stodenní oslavy. Původně se nazýval Amfiteatrum Flavium podle císaře Flavia, ale název Koloseum byl odvozen pravděpodobně podle gigantické sochy císaře Nerona, která stala v jeho těsném sousedství a měla výšku 36 metrů.

V Koloseu probíhaly gladiátorské hry, štvanice na divoké šelmy, mytologické hry nebo námořní bitvy. Koloseum totiž bylo díky důmyslnému rozvodu vody v jeho spodní části a podzemnímu kanálu z Tibery možné napustit vodou. Svému účelu sloužilo až do přelomu 3. a 4. století, kdy byly hry zakázány a ztratilo tak svůj význam a začalo chátrat. Koloseum mívalo čtyří podlaží s arkádami, mezi sloupy stávaly sochy bohů, císařů a hrdinů. Celá stavba byla obložena bílým mramorem. V průběhu staletí bylo Koloseum rozebíráno jako stavební materiál pro nové budovy. Stavba elipsovitého tvaru má 188m na délku, 156m na šířku, 48,5m na výšku a její celkový obvod je 527m. 

V těsné blízkosti Kolosea se nachází vítězný oblouk císaře Konstantina, který pochází z roku 312. Oblouk se třemi průchody je zdoben reliéfy s historickými motivy a korintskými sloupy pocházejícími však už z období před stavbou samotného oblouku. 

Vítězný oblouk císaře Konstantina a Koloseum jsou hned vedle sebe

FORUM ROMANUM (Foro Romano) je hlavní centrum náboženské a politické moci starověkého Říma. Nachází se hned vedle Kolosea a jsou zde dochovány vítězné oblouky, ruiny chrámů, bazilik a dalších budov. Zajímavostí je tzv. Cloaca Maxima (tj. Velká stoka), která odvádí podzemní vody dodnes již od dob etruského krále Tarquinia (6. století př.n.l). Forum Romanum bylo hlavní centrum starověkého Říma, ale protože každý další vládce impéria budoval nové části města, nakonec začalo Forum Romanum chátrat. Později v jeho těsném sousedství vzniklo Trajánovo Forum, Césarovo Forum, Neronovo Forum a další. S archeologickými pracemi a záchranou se začalo až v 18. století a tato aktivita trvá dodnes. Forum Romanum a Kapitol z Via dei Fori Imperiali

Na Foru Romanu můžeme nalézt pozůstatky několika chrámů, jako Saturnův, Vespasiánův, chrám Antonia a Faustiny, Augustův chrám  nebo chrám Julia Césara. Budova kurie byla za starověkého Říma zasedací budovou senátu. Před ní se nachází dobře zachovalý vítězný oblouk císaře Septima Severa, který byl císaři darován římským lidem roku 203 na oslavu jeho vítězného tažení proti Parthům, Arabům a Asyřanům. Uprostřed fóra se nachází vrchol Palatin, na jehož druhé straně k řece Tibeře leží Circus Maximus (závodiště). Fórem prochází Posvátná cesta (Via Sacra), na níž se dodnes dochovala čedičová dlažba pamatující triumfální pochody Římanů, náboženské průvody. Tato nejstarší římská cesta vede přes fórum a Titův oblouk až ke Koloseu. Dalšími pozůstatky fóra jsou například Vestin chrám a dům Vestálek nebo chrám Castora a Polluxe, dnes torzo tří korintských sloupů.

Nad západním koncem Fora Romana se tyčí vrchol Kapitol, jeden ze sedmi starořímských vrcholů, na kterých bylo město založeno. Kdysi to bývalo centrum náboženského života, nynější podoba vznikla díky Michelangelově přestavbě, kdy vzniklo také impozantní schodiště s jezdeckými sochami. V Kapitolu (Campidoglio) dnes sídlí římská radnice. Před ní je na Kapitolském náměstí umístěna jezdecká socha Marca Aurelia a na boční straně kopie sochy vlčice kapitolské kojící bratry Romula a Réma. Romulus nad Rémem u řeky Tibery dle legendy zvítězil a založil věčné město. Z Kapitolu je na Forum Romanum asi nejhezčí pohled, protože můžete shlédnout veškeré památky dochované v tomto kdysi srdci slavného Říma a tedy i celého mocného římského impéria z nadhledu. 

Pohled na Forum Romanum, Kapitol, Památník Viktora Emanuela II.

PIAZZA VENEZIA (Benátské náměstí) je náměstí v těsném sousedtví s císařskými fóry. Jeho dominantou je bezesporu velký památník Viktora Emanuela II. ležící na východní straně, přímo nad Forem Romanem. Stavba z bílého vápence z roku 1911 byla vybudována na paměť sjednocení Itálie (1871) a jako oslava vlasteneckých, národních a vojenských hodnot. Monumentální schodiště vede k Oltáři vlasti s hrobem neznámého vojína padlého v 1. světové válce. Po stranách jsou fontány reprezentující Tyrhénské a Jaderské moře. Uprostřed stojí jezdecká socha krále Viktora Emanuela II. Na bočních stranách památníku - na střechách propylejí - jsou umístěna bronzová čtyřspřeží s okřídlenými sochami vítězství. 

Památník Viktora Emanuela II. na Piazza Venezia o VánocíchDalší zajímavostí Benátksého náměstí je Benátský palác, který byl postaven roku 1455. Palác je považován za jeden z prvních dokladů římské renesance. Jejím autorem byl pravděpodobně Leon Battiste Alberti. V roce 1564 se palác stal velvyslanectvím Benátské republiky v Římě, jelikož v té době v Itálii existovalo několik samostatných městských států, z nichž nejvýznamnějšími byly právě kupecké Benátky a také toskánská Florencie, kolébka italské renesance.

Z Benátského náměstí vybíhá ke Koloseu Via dei Fori Imperiali, po jejíchž stranách mohou návštěvníci Říma obdivovat císařská fóra - Trajánovo fórum, Vespasiánovo fórum, Augustovo fórum, Nervovo fórum a po pravé straně největší Forum Romanum. Druhá poloviny této třídy blíže ke Koloseu je nově uzavřená pro osobní automobily, což turisté určitě uvítají a snad prospěje i Koloseu, které se začíná zřejmě kvůli poškozeným základům z důvodu velkého provozu v jeho těsné blízkosti propadat. Na druhou stranu se můžeme z Benátského náměstí vydat ke Kapitolu, Marcellovu divadlu a ke břehům Tibery.

Fontána di Trevi je zakončením římského akvaduktu z 1. století př.n.l.FONTÁNA DI TREVI je nejznámější římskou fontánou. Byla vybudována v 17. století v pozdně barokním slohu, ale je vlastně zakončením starověkého akvaduktu, který přiváděl do Říma vodu už o osmnáct století dříve, tedy už v 1. století př.n.l. Ten zásoboval také Agrippovy lázně, které se nacházely v blízkosti Pantheonu. Fontána di Trevi se nachází na náměstíčku Piazza di Trevi a přiléhá ze zadní strany k paláci Palazzo Poli.Jejím autorem je Nicolas Salvi, který ji vybudoval z popudu papeže Klementa XII. Sousoší fontány znázorňuje boha moří Oceána taženého v mušli čtyřmi koňmi. Nádrž fontány znázorňuje moře a praví se, že kdo do ní vhodí minci, určitě se do Říma ještě někdy v budoucnu vrátí. 


PIAZZA DI SPAGNA (Španělské náměstí) je náměstí protáhlého tvaru, známé zejména díky své fontáně a Španělským schodům, které stoupají ke kostelu Chiesa della Trinita dei Monti. Španělské schody vyprojektoval v 18. století F. de Sanctis a jsou rozděleny do několika teras neustále obležených turisty, mladými Římany, ale také prodejci obrazů a květin, jelikož v těsné blízkosti Španělského náměstí se nachází malířská ulička Via Margutta. Pokud vystoupáte od fontány, která má tvar lodi, ocitnete se před kostelem vybudovaným na přání francouzského krále Ludvíka XII. Odtud se vám naskytne pěkný pohled na Řím, jemuž budou dominovat kopule kostelů, bazilika sv. Petra ve Vatikánu, Památník Viktora Emanuela II. a o kousek dále spatříte i Koloseum. Výšlap nahoru stojí za ten pohled. 

Od kostela della Trinita dei Monti se můžete vydat k nedaleké Villa Medici s rozsáhlými zahradami. Tento renesanční palác ze 16. století je dnes sídlem Francouzské akademie v Římě, která byla zřízena Ludvíkem XIV., aby se zde francouzští umělci inspirovali a také zřizovali kopie antických děl pro francouzské královské paláce. Původně Francouzská akademie sídlila v Palazzo Manzini, do Villy Medici se přestěhovala až v roce 1803. Místo naskýtá krásné výhledy na celý Řím a rozlehlý park v sousedství je vhodným místem k relaxaci během návštěvy Říma. Je pravda, že když jsem se v této části Říma octnul, byla zde francouzština docela dost slyšet, jednak i proto, že kousek odsud byla francouzská škola. Na hřišti v parku pak byla celá školní skupina a všichni mluvili francouzsky, takže kdybych jen poslouchal, ani bych nepoznal, že jsem v Itálii...

Španělské schody a park u Villa Medici

PANTHEON je nejzachovalejší památkou antického Říma, kterou můžeme při prohlídce Říma spatřit. Chrám všech bohů, tedy Pantheon, nechal postavit v roce 27 př.n.l. konzul Agripa, dnešní podoba chrámu pochází z období mezi léty 118-125, kdy dal císař Hadrián chrám obnovit po jeho velkém požáru. Stavba je kruhového tvaru o úchvatných rozměrech 43,3m na šířku x 43,3m na výšku. V horní části kopule se nachází středový otvor vrhající do chrámu světlo. Otvor v kopuli má v průměru devět metrů. Kopule Pantheonu po jeho vybudování byla Piazza della Rotonda s Pantheonem a fontánou s egyptským obeliskemnejvětší kopulí na světě až do 15. století, kdy byla ve Florencii postavena tamní katedrála Santa Maria del Fiore. Na straně náměstí Piazza della Rotonda s krásnou fontánou, je vstup do Pantheonu tvořen šestnácti žulovými sloupy s korintskými hlavicemi a samotným vstupem do chrámu je masivní bronzová brána ze 2. století.Vstup do této zajímavé památky Říma je zdarma.
Náměstí Piazza della Rotonda, na kterém se nachází Pantheon, má i další zajímavost, kterou je fontána s egyptským obeliskem z tmavého mramoru. Obelisk pochází z chrámu, který v Egyptě nechal postavit faraon Rameses II. Do fontány del Pantheon z roku 1575 byl přidán v roce 1711. Autorem fontány je Giacomo della Porta.

Náměstí Piazza Navona a jeho proslulá Fontána čtyř řekPIAZZA NAVONA, CAMPO DE´FIORI jsou dvě náměstí, která se nachází ve střední části Říma. Piazza Navona je protáhlé barokní náměstí, na kterém se dříve nacházel stadion Agonale postavený císařem Domiciánem roku 79 př.n.l. Dnes náměstí patří k nejhezčím v Římě a je známé zejména díky svým fontánám a kostelům. Nejznámější z fontán je Fontána čtyř řek (Fontana dei Quattro Fiumi) z roku 1651, jejímž tvůrcem je Gian Lorenzo Bernini. Řeky Ganga, Nil, Dunaj a Rio della Plata reprezentují čtyří světadíly - Asii, Afriku, Evropu a Ameriku. Nad nimi se tyčí egyptský obelisk, který původně stál na závodišti Circus Maximus.Druhou fontánou na Piazza Navona je Mouřenínova fontána (Fontana del Moro). A třetí je Neptunova fontána (Fontana del Nettuno) na severním konci protáhlého náměstí. Fontány na obou koncích náměstí Navona jsou dle návrhu Giacoma della Porty, jejich tvůrcem byl Bernini, Neptunova fontána ale byla dokončena až roku 1878. Na náměstí stojí ještě barokní kostel sv. Anežky (Chiesa di Sant´Agnese in Agone) s průčelím od Francesca Borominiho pocházejícím ze 17. století. Náměstí je místem setkávání Římanů i turistů a to zejména díky trhům, prodejcům suvenýrů a jiného zboží a také pouličním malířům. Ve večerních hodinách je vhodným místem k prožití romantického italského večera.

Na nedalekém Campo de´Fiori se pravidelně pořádají trhy. Nasajete zde atmosféru typického italského města, kde se setkávají místní lidé, aby nakoupili kvalitní produkty ze svého kraje. Prodejci nabízejí zejména květiny, ovoce a zeleninu, ryby a další potraviny italské provenience. Můžete si tedy zakoupit a ochutnat lokální produkty a podpořit tak místní farmáře a producenty. V okolí Campo de´Fiori a Piazza Navona můžete zabloudit do malých uliček a objevit zde restaurace nebo cukrárny a prodejce zmrzliny s příznivějšími a neturistickými cenami. Jen co by kamenem dohodil z Piazza Navona nebo Campo de Fiori, se nachází Palazzo della Sapienza, bývalé sídlo římské univerzity, dnes sídlo státního archivu. V 17. století byl do tohoto paláce vestavěn kostel sv. Iva s ojedinělým půdorysem ve tvaru včely.Směrem k Tibeře zase leží náměstí Piazza Farnese, kterému vévodí největší renesanční palác v Římě - Palazzo Farnese, sídlo Francouzské ambasády. Na náměstí se nacházejí dvě fontány, jejichž nádrže na vodu jsou původně z Caracallových lázní.

Trhy s ovocem a zeleninou jsou typické pro náměstí Campo de Fiori

TRASTEVERE Pokud byste se z Campo de Fiori vydali na druhý břeh Tibery, dostanete se do čtvrti Trastevere (Zátibeří), kde se nachází známá Villa Farnesina a několik dalších zajímavých míst. Villa Farnesina je považována za římskou renesanční perlu. Villa Farnese byla vystavěna v letech 1506-1510 jako sídlo římského bankéře. Známá je zejména bohatě zdobeným interiérům, jejichž autory byl i významný představitel italské renesance Rafael Santi. Později Villa Farnese přešla do vlastnictví rodiny Farnese, od nichž získala své jméno. V průběhu staletí sloužila také jako místo pro vyslance do Říma mezi něž patřil například francouzský kardinál Richelieu nebo vyslanec Ludvíka XIV. Od roku 1927 ji vlastní italská vláda a byla domovem mnohých diplomatů.

Renesanční Villa Farnesina ve čtvrti Trastevere (Zátibeří)Dalším zajímavým místem čtvrti Trastevere je hned naproti Ville Farnese římská botanická zahrada (Orto botanico). Nad ní se tyčí kopec Gianicolo s vyhlídkou Piazzalle Garibaldi. Odtud si můžete vychutnat panorama celého Říma se všemi jeho významnými památkami. Pokud se vydáte zpět k řece, projdete kolem fontány dell´Acqua Paola, která se řadí mezi nejhezčí fontány Říma. V letech 1610-1612 ji nechal postavit papež Pavel V. Čtvrť Trastevere je malebnou čtvrtí s úzkými uličkami dlážděnými kostkami, malými obchůdky a kavárnami a odpoutáte se zde, třeba procházkou parkem nebo pposezením v kavárně, od turistického shonu v centru města.Zpět na levý břeh se můžete vydat přes ostrov Isola Tiberina

CASTEL S. ANGELO je stavbou na pravém břehu Tibery, kterou nechal postavit císař Hadrián v letech 76-138 a měla se stát jeho mauzoleem. Dokončení stavby se ale nedočkal a tak je pohřben v Pozzuoli u Neapole. Stavbu dokončil Antonius Pius. Svým vzhledem Andělský hrad připomíná vojenskou pevnost, ve své době také sloužil jako vojenská základna Říma a také místo, kde se papež ukrýval v době nepokojů. S bazilikou sv. Petra ve Vatikánu je totiž Andělský hrad propojen tajnou chodbou, kterou sem papež mohl uprchnout. K Andělskému hradu musíte přijít po mostě přes řeku Tiberu, Ponte San Angelo, který je lemován sochami od Berniniho a jeho žáků. Cestou přes něj se vám otevře krásný pohled nejen na Andělský hrad před vámi, ale také na Vatikán a jeho dominantu baziliku sv. Petra a římská nábřeží, kam se Římané i turisté vydávají večer tancovat. Na vrcholu stavby se nachází socha anděla připomínající zjevení archanděla Michaela roku 590, předzvěst konce morové epidemie v Římě.

A pokud jste viděli film Prázdniny v Římě, určitě si vzpomenete, že i zde se odehrával děj tohoto velkofilmu z roku 1953. Audrey Hepburn a Gregory Peck v hlavních rolích právě zde u mostu Ponte S. Angelo prožívali filmové romantické chvíle na tanečním parketu nad hladinou řeky Tibery. 

Castel San Angelo a most Ponte San Angelo v Římě

VATIKÁN je samostatným státem ležícím na území hlavního města Itálie, který vznikl teprve ve 20. století v roce 1929. Je to nejmenší stát světa s rozlohou necelého půl kilometru čtverečního (0,44km2). Hlavou státu, nazývaného někdy jako Svatý stolec, je papež, střežený Švýcarskou gardou v typických barevných oblecích. Tibera a v pozadí kopule vatikánské baziliky sv. Petra
Dominantou Vatikánu je náměstí sv. Petra s kolonádami a fontánami a zejména bazilika sv. Petra. Do Vatikánu můžete přijít od Andělského hradu po Via della Conciliazione, kde se naskýtá krásný pohled nejen ve dne, ale také při západu slunce, které zapadá právě za kopulí baziliky sv. Petra. Kromě baziliky a náměstí můžete obdivovat Vatikánská muzea, Sixtinskou kapli, Vatikánské zahrady a výhled na Řím z vrcholku baziliky. Pokud se chcete vydat i do interiérů, čekejte dlouhé fronty před vstupy a také s tím, že vám návštěva zabere více času. Zajímavostí je, že i tak malý stát jako Vatikán má vlastní železniční stanici, poštovní úřad, rozhlas nebo noviny. Ostatní zajímavosti ŘímaOSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI ŘÍMA Kromě výše uvedených turistických cílů můžete v Římě zavítat i na několik dalších zajímavých míst. Mezi ně patří například Villa Borghese v severní části Říma, na konci rozsáhlého parku, který začíná u Villy Medici. Villa Borghese je stavbou z let 1613-1615 a řadí se k nejvýznamnějším renesančním památkám Říma. Dnes jsou v ní umístěna významná sochařská díla a obrazy italských umělců. Některá můžeme obdivovat i v nejbližším okolí krásných zahrad galerie. Pokud bychom pokračovali parkem západním směrem, dorazili bychom k nejstarší zoologické zahradě v Itálii z roku 1911 a ke Galerii moderního umění nebo k Národnímu muzeum Villa Giulia, což je muzeum Etrusků.Na straně parku blíže k Tibeře je vyhlídka Pincio s výhledem na spodní Piazza del Popolo a celý Řím.

Přímo v centru Říma jsou dalšími zajímavými místy k návštěvě třeba jeden z nejhezčích barokních paláců Říma Palazzo Barberini, kde sídlí Galerie antického umění se sbírkami obrazů od 12. do 18. století. Palác se zahradami nechal pro rodinu Barberini vystavět Maffeo Barberini, který se stal v 17. století papežem Urbanem VIII. Do té doby byla rodina Barberini sice jednou z významných italských rodin, ale patřila spíše k nižší šlechtě. Na významu získala prápě až po jmenování Maffea papežem. Na stavbě paláce se podíleli tři nejvýznamnější architekti pozdní renesance - Carlo Modena, Borromini a Bernini.Návštěvníci mohou v galerii obdivovat díla od Tiziana, El Greca, Caravaggia nebo Raphaela.

Jen o kousek dál se nachází areál Kvirinálu (Quirinale), od roku 1592 letní sídlo papežů, po sjednocení Itálie pak italského krále, dnes hlavy státu. Palác leží na pahorku stejného jména, dokončen byl v 18. století rukami architektů Berniniho, Fontany, Maderna. Na stejném náměstí leží Palazzo della Consulta, dnes italský Ústavní soud. Směrem k Piazza della Repubblica minete Piazza delle Quattro Fontane - náměstí Čtyř fontán, které se nacházejí v každém rohu křižovatky ulic Via del Qurininale, Via XX Settembre a Via delle Quattro Fontane. 

V blízkosti hlavního římského nádraží Roma Termini se nachází náměstí Piazza della Repubblica, kde se původně nacházely Diokleciánovy lázně. Vstup do nich dnes symbolizují dvě souměrné budovy na náměstí Republiky z 18. století. Na náměstí se nachází impozantní fontána z roku 1901, postavená Mariem Rutellim, jedním z architektů dvou budov. V areálu bývalých Diokleciánových lázní se dnes nachází Římské národní muzeum. Diokleciánovy lázně byly největšími lázněmi v Římě (byly dokonce větší než známé Caracallovy lázně) a byly vybudovány v letech 298-306 císařem Diokleciánem na ploše třinácti hektarů. V renesanci zde Michelangelo postavil kostel Santa Maria degli Angeli.Nedaleko nádraží Roma Termini se nachází směrem ke Koloseu krásná bazilika z 5. století Santa Maria Maggiore s bohatě zdobenými interiéry i exteriéry.

Na jižním okraji centra Říma leží Circus Maximus (Circo Massimo), místo kde se od 2. století př.n.l. konaly závody vozů a předváděly se zde bitvy. Circus Maximus je nedaleko kostela S.Maria in Cosmedin, ve kterém se nachází tzv. Ústa pravdy (Bocca della Veritá). Ta jsou ve skutečnosti velkou kruhovou maskou, portrétem boha Tritóna a ve starověku sloužila jako poklop. Podle legendy ze středověku ale každý lhář, který do nich strčí ruku, už ji nikdy nevytáhne. Stejně jako u Andělského hradu, i zde se natáčel černobílý film Prázdniny v Římě s Audrey Hepburn a Gregory Peckem v hlavních rolích. Směrem na jihozápad od Circo Massimo se nacházejí pozůstatky proslulých Caracallových lázní. Od nich se pak parkem může pokračovat k bráně sv. Šebestiána (Porta S.Sebastiano), odkud začíná proslulá římská silnice Via Appia Antica, která z Říma pokračuje několik kilomterů na jih a ve starověku byla spojnicí Říma s jižní Itálií. Kolem Via Appia Antica naleznete několik dalších římských památek a také římské katakomby.

ŘÍM - ÚVOD
FOTOGALERIE ŘÍMA
KAM V ŘÍMĚ
DOPRAVA DO ŘÍMA
VLAKEM DO ŘÍMA
UBYTOVÁNÍ V ŘÍMĚ
NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
Reklama: