Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz
Cestování po Itálii

Řím je historickým městem

ZÁKLADNÍ INFORMACE      HISTORIE ŘÍMA      PAMÁTKY ŘÍMA     DOPRAVA      ZÁJEZDY DO ŘÍMA      PRAKTICKÉ INFORMACE    


HOME Cestování po Itálii

Konstantinův oblouk a v pozadí Forum RomanumHistorie Říma

Dle tradičního výkladu historiků byl Řím založen roku 753 př.n.l. Mnohem známější je ale legenda o založení Říma na sedmi pahorcích bratry Romulem a Remem odkojených vlčicí kapitolskou.Od té doby se stal politickým a náboženským centrem pahorek Kapitol. Během všech epoch zde vznikaly stavby a památky, které sem dnes můžeme jezdit obdivovat. V Římě tak narazíme nejen na antické památky, ale také renesanční nebo barokní skvosty.

STAROVĚKÝ ŘÍM je asi tím největším lákadlem Říma, tedy tím, co zajímá nejvíce návštěvníků města na sedmi pahorcích. Mezi nejznámější antické památky patří Koloseum, Forum Romanum, Panteon, Andělský hrad nebo závodiště Circo Maximo. Nejzachovalejší památkou antického Říma je Panteon.

Nejprve byl Řím pod vládou Etrusků, kteří jej ovládali až do roku 510 př.n.l. Za tu dobu se na trůně vystřídalo 7 etruských králů a byl vystavěn Circus Maximus. Konec království nastal po vyhnání krutovládce Tarquinia Superba. Poté byla v Římě nastolena republika trvající až do roku 31 př.n.l.Po dobu římské republiky byly pro Řím hrozbou Galové, Etruskové a také Řekové. Římané museli vést několik válek, aby upevnili své postavení na Apeninském poloostrově. Mezi Řeky a Římany proběhlo několik velkých bitev a došlo k tzv. Pyrrhovu vítězství (Pyrrhos byl řecký vojevůdce), kdy Řekové sice zvítězili, ale jejich ztráty byly tak velké, že se museli stáhnout. Roku 265 př.n.l. už Řím vládl nad celou Itálií.

Konstantinův vítězný oblouk u Kolosea

V roce 449 př.n.l. vznikl první římský zákoník, tzv. Zákony 12 desek. 3. století př.n.l. se neslo ve znamení punských válek (proti Kartágincům - Hannibal) a vedlo k oslabování republiky a ke krizi. Od r. 70 př.n.l. směřovala římská republika ke svému konci a nejvýznamnějšími představiteli byli Pompeius a Gaius Julius Caesar (také César). César následně získal vliv nad celým Římem a vytvořil diktátorský režim. S růstem jeho moci ale získával mnoho odpůrců, což vedlo k jeho zavraždění roku 44 př.n.l. před senátem. Po jeho smrti si moc rozdělili Marcus Antonius a Octavianus, který nakonec vyústil v boje o moc a o Egypt. Antonius se oženil s Kleopatrou, následně ale byl Octaviánem poražen a vládcem se tak stal Octavianus a vzniklo císařství.

Koloseum o VánocíchV období císařství, zejména za Flaviovců, dosáhla Římské říše svého největšího územního rozmachu. Dochází také k velkému stavebnímu rozmachu, staví se silnice, divadla, arény (Koloseum), ale také lázně a chrámy (Panteon). V období císařství nad Římskou říší vládli například císaři Nero, Titus, Traianus, Hadrianus, Marcus Aurelius, Septimus Severus nebo Caracalla, jejichž jména se mnohým z nás přinejmenším vybaví, že jsme je slyšeli. I v kultuře, zejména v literatuře a filozofii, se objevují osobnosti jako Cicero, Seneca, Vergilius, Ovidius a mnozí další.

V roce 70 se za císaře Vespasiana začíná budovat Koloseum, do kterého se vešlo 50 000 sedících diváků. Rok 79 znamenal pro města Pompeje, Herculaneum a Stábie v jižní Itálii zánik kvůli výbuchu Vesuvu. V roce 395 dochází k rozdělení Římské říše na západní a východní část, důvodem k tomu byly útoky Hunů a Germánů v jednotlivých oblastech impéria. Roku 476 dochází k definitivnímu pádu Západořímské říše a zároveň tak končí i období starověku, které inspirovalo o několik století později renesanci a klasicismus. 

STŘEDOVĚK V ŘÍMĚ se nesl zejména ve znamení papežského státu a sídla papeže v dnešním Vatikánu, který byl od Říma oddělen až ve 20. století za Mussoliniho. Sídlem papeže byl Řím od 6. století, výjimkou 14. století (1308-77), kdy papež sídlil v Avignonu. Byl jím totiž zvolen Francouz Klement V., který se ani neodvážil do Říma přijet. V roce 1377 se papež vrátil do Říma, ale krátce poté zemřel ajeho nástupce nebyl uznán, proto byl jmenován druhý papež a byli tak dva - jeden v Avignonu, druhý v Římě. K vyřešení otázky měl přispět koncil v Pise (1409), ale ten byl neúspěšný a papežové najednou byli tři. Kostnický koncil (1414-18) iniciovaný Zikmundem Lucemburským sesadil avignonského papeže, papežové z Říma a Pisy se dobrovolně funkce vzdali. Následně byl jmenován nový papež uznávaný všemi stranami a papežské schizma tak bylo vyřešeno.

Za podpory papeže docházelo k velkému stavebnímu rozmachu města, přestavbám starších budov, ale také k jejich rozebírání, což byl případ Kolosea, které z části posloužilo jako stavební materiál pro novou výstavbu. Do dnešní doby se z jeho původní antické podoby dochovala jen třetina. Za starověkého Říma sloužilo Koloseum ke gladiátorským hrám, ale také třeba k námořním bitvám, protože mohlo být napuštěno vodou kanálem z Tibery.

Bazilika sv. Petra ve Vatikánu

RENESANČNÍ, BAROKNÍ A POZDĚJŠÍ PROMĚNY ŘÍMA přinesly městu nové stavby a přestavby jako například bazilika sv. Petra ve Vatikánu. Výzdobu Sixtinské kaple prováděl renesanční mistr Michelangelo. Nejvýznamnějším centrem renesance však byla toskánská Florencie, kde vládnul rod Medici. Zde působil také největší umělec renesance Leonardo da Vinci. Největší vliv v Římě měli papežové, kteří zde vládli po dalších 400 let.

Fontána di TreviRenesance se zrodila v Itálii na počátku 14. století (trecento) a z velké části se inspirovala antikou ať už v oblasti umění nebo filozofie. Řím se stal centrem renesance v 15. a 16. století (quatrocento, cinquecento). Dalšími středisky byly kromě těchto dvou měst také Benátky, Parma a Vicenza. V Evropě se renesanční styl šířil zejména v 16. století.

V renesanci a baroku vznikly takové stavby jako Fontána di Trevi, náměstí Piazza Navona s fontánou Čtyř řek, Palazzo Barberini, Villa Borghese, Villa Medici a další. Baroko městu přineslo také Španělské schody nebo kolonádu na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu, kterou postavil významný představitel Gian Lorenzo Bernini. 

Na přelomu 18. a 19. století do Říma vpadnul Napoleon Bonaparte. V roce 1860 byla Garibaldim dobyta Sicílie a Neapolsko a roztříštěná Itálie směřovala ke sjednocení, ke kterému došlo roku 1871 a Řím byl vyhlášen hlavním městem Italského království v čele s králem Viktorem Emanuelem II. V roce 1929 vznikl stát Vatikán, roku 1946 se Itálie stala republikou a v roce 1980 se centrum Říma společně s Vatikánem stalo součástí UNESCO.

ŘÍM - ÚVOD
FOTOGALERIE ŘÍMA
KAM V ŘÍMĚ
DOPRAVA DO ŘÍMA
VLAKEM DO ŘÍMA
UBYTOVÁNÍ V ŘÍMĚ
NÁVŠTĚVNÍ KNIHA
Reklama: